Το να γίνει ένα wiki και να συνεργαστούν σχολεία με ένα κοινό θέμα, ήταν μια κουβέντα που είχε γίνει με το Σταύρο. Δέχθηκε αμέσως. Όμως άλλαξε σχολείο κι αυτός. Κανένα πρόβλημα βέβαια μια και οι Νέες Τεχνολογίες καταργούν τις αποστάσεις. Έγινε η ίδια συζήτηση και με τη Ρένα. Συμφώνησε κι αυτή. Μπήκε στο παιχνίδι κι ο Σωτήρης (φανατικός των ΝΤ). Ξεκινάμε λοιπόν. Απαραίτητη πρώτη συζήτηση το θέμα της συνεργασίας .Συμφωνούμε να κινηθούμε στο χώρο των συναισθημάτων και συγκεκριμένα στην έκφραση συναισθημάτων μέσα από διαφορετικούς τρόπους και μέρη του σώματος , χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά και όχι δεσμευμένοι από τις εκφράσεις του προσώπου μας.
Βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο wiki είναι οι εξής:
  1. Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν ή καθοδηγούν αλλά τον πρώτο ρόλο έχουν οι μαθητές.
  2. Οι ΝΤ χρησιμοποιούνται μόνο εκεί που δε γίνεται αλλιώς.
  3. Μέγιστος αριθμός φωτογραφιών ή αρχείων γενικότερα που δημοσιεύονται, 10 (μπορεί να είναι και βίντεο)
  4. Όνομα σχολείου ή τάξης - τμήματος
  5. Σε τι στόχευε η όλη προσπάθεια;
  6. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για το τελικό προϊόν; Ετοιμασίες, χώρος...
  7. Πώς επεξεργάστηκαν οι εικόνες, φωτογραφίες...;
  8. Δεν έχει άλλη προϋπόθεση.

Κάθε πρόταση δεκτή. Τι συνεργατικό εργαλείο θα ήταν το wiki αν δεν υπήρχε συνεργασία παντού!!!, και καλή μας αρχή.